Psychologia dla magistrów w WSEI Lublin

DLA KOGO:

  • Osób które po 1990 roku uzyskały tytuł magistra (lub lekarza) w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych

CZAS TRWANIA:

  • Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6, 7 lub 8 semestrów (wiąże się to z większą ilością zjazdów w miesiącu niż na tradycyjnych 5-letnich studiach niestacjonarnych)

SPECJALNOŚCI:

  • Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji student wybiera jedną z czterech specjalności: "psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej", "psychologii organizacji i zarządzania", "psychologii sądowej i penitencjarnej" oraz "psychologii społecznej" i realizuje ją w trakcie ostatnich 4-5 semestrów studiów

FORMA STUDIÓW:

  • Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego), uwzględniającą zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS);
  • Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu (weekendy) razem ze studentami 5-letnich studiów magisterskich, a wymiar zajęć jest taki sam jak na studiach niestacjonarnych
powrót

Pliki cookies

W celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników, Wydawca stosuje mechanizm "cookies" służący do identyfikacji przeglądarki Użytkownika i zapisujący na jego komputerze informacje o każdorazowym połączeniu się Użytkownika z serwerem serwisu. Mechanizm "cookies" dostarcza danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkowników. W każdej chwili możliwe jest wyłączenie tego mechanizmu w przeglądarce Użytkownika, jednakże spowodować to może utrudnienia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności serwisu. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.